redstone.cz

Okenní ostění redstone Clima Plus

Okenní ostění redstone Clima Plus

Minerální sanační deska z křemičitanu vápenatého k vyřešení detailů oken, pro sanaci vlhkého zdiva, vnitřní zateplení ostění, sanace plísní v ostění. Deska tloušťky 15 mm se používá všude tam, kde v prostorech ostění oken a dveří není dostatek místa pro použití větších tlouštěk systémových desek jako jsou redstone Clima Plus nebo redstone PURA. Deska ostění zabrání vzniku plísní, eliminuje vliv tepelných mostů, reguluje vysokou vlhkost vzduchu a zamezuje nežádoucí povrchové kondenzaci.

Vlastnosti:

Deska ze zpevněného křemičitanu vápenatého. Rozměr desky 250 x 500 x 15 mm. Měrná hmotnost cca 260 kg/m3. Alkalita zamezuje růstu plísní (pH = cca 10,5). Difuzně otevřená. Díky svým tepelně izolačním vlastnostem eliminuje nežádoucí vliv tepelných mostů (lambda = 0,063 W/mK).

Všeobecné pokyny pro zpracování:

Před použitím komponentů systému se doporučuje provést expertní posouzení vlhkostní a tepelné bilance podkladu. Je možno využít nonstop poradenské linky 602 130 130.

Příprava podkladu:

Vhodný minerální podklad musí být čistý, pevný, zbavený nečistot a bez plísní. Tapety a degradovanou omítku odstranit. V případě nepevného podkladu napenetrovat silikátovou penetrací ProfiTec P460. Podklad před začátkem prací namočit vodou.

Zpracování:

Vyzkoušet, zda se nám ostění do prostoru vejde díky své tloušťce 15 mm. Upravit ostění na požadovaný rozměr. Na zadní stranu ostění nanést systémové kapilárně aktivní lepidlo redstone OC (v případě podkladů obsahujících sádru nutno použít lepidlo restone MCS). Lepidlo celoplošně nanést na ostění zubovou špachtlí o výšce zubů 10 mm. Spotřeba lepidla cca 5 kg/m2. Ostění správně osadit mírným přitlačením k podkladu. Jednotlivé desky ostění srazit co nejblíže k sobě a případné mezery vyplnit lepidlem OC. Systém desky ostění musí být oddělen od pohyblivých nebo vibrujících částí ostění (rámy okna nebo dveří, dřevěných částí, vedení ...) komprimační páskou v celé ploše vzájemného styku. Rohy ochránit rohovými profily, které fixovat pomocí lepidla OC. Po nalepení ostění je možno povrch napenetrovat silikátovou penetrací P460 a celoplošně vystěrkovat tmelem redstone OC. Jako finální povrchovou úpravu provést 2 nátěry silikátovou interiérovou barvou ProfiTec P457.

Skladování:

V chladu a suchu na rovné ploše.

Balení:

Balík o 10 kusech ostění.

Bezpečnostní informace a pracovní ochrana:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu