redstone.cz

Silikátová interiérová barva ProfiTec BIO P457

Silikátová interiérová barva ProfiTec BIO P457

Druh výrobku:

Disperzní silikátová barva odolná proti poškrábání.

Možnosti použití:

Vysoce kvalitní matná barva na silikátové bázi. Na všechny nenatřené minerální podklady, např. omítky, vápencopískovcové zdivo a na starší dobře držící silikátové nátěry. Použití v domácnostech, kostelech, otevřených budovách i na památkové objekty. Je možno použít i na dřevité a skelné tapety jako finální nátěr.

Vlastnosti:

Vodou ředitelná, odolná proti poškrábání, bez zápachu, neobsahuje rozpouštědla, konzervační látky ani změkčovadla.

Podklad:

Nevhodné jsou podklady s výkvěty solí, akrylátové disperzní nátěry, lakované podklady, tapety z umělé hmoty, dřevo, podklady obsahující sádru a podklady ošetřené akrylátovými penetracemi. Sádrokartony a sádrové povrchy ( např. ozdoby, odlitky atd. ) je nutné ošetřit speciální penetrací PROFITEC Spezial‐Gipsgrundierung bez ředění. Natíraný podklad musí být pevný, nosný a suchý (maximálně 5,5 obj. % vlhkosti). Savé podklady před nátěrem barvou ošetřit penetračním nátěrem düfa S3.

Postup, způsob nanášení:

Materiál důkladně promíchat, zejména v rozích kolem přechodu dna ke stěnám plastového obalu. Aplikaci provádět válečkem, případně štětkou. 1. nátěr lze ředit do 10 % prostředkem düfa S3, následné 1 ‐ 2 nátěry se aplikují po dokonalém zaschnutí předchozích vrstev bez ředění.

(!)Zvláštní upozornění: Okolí nátěru zakrýt, obzvláště sklo, keramiku, přírodní kameny, kovy, lakované části. Potřísněné plochy okamžitě omýt velkým množstvím vody ‐ nebezpečí naleptání. Při silném větru pracovat za pomoci zaplachtovaného lešení. S2 reaguje alkalicky a napadá hliník, zinek a sklo.

Reklamace barevného odstínu celoplošně aplikovaného materiálu bez předchozího reklamování zkušebního nátěru malé plochy bohužel nelze uznat.

Vydatnost:

cca 5 ‐ 6 m2/l v jedné vrstvě. Vydatnost je závislá na vlastnostech podkladu a způsobu nanášení. Pro přesnou kalkulaci doporučujeme provést zkušební aplikaci.

Doba schnutí:

Mezi jednotlivými nátěry dodržet minimálně 12 hodinovou dobu schnutí.

Teplota při zpracování:

Nezpracovávat při teplotách pod +8 oC, při velmi suchém počasí, při přímém slunečním svitu, při dešti, při extrémně vysoké vlhkosti vzduchu (mlhy), nebo při silném větru.

Stupeň lesku:

Matný.

Pojivová báze:

Materiál na bázi vodního roztoku křemičitanu draselného (draselné vodní sklo) s organickými stabilizátory (maximálně do 5 %).

Hustota (při 20 °C):

1,5 g/cm3

Barevný tón, tónování: 

Před přidáním barevných pigmentů M ‐ středně bílá. Tónování pouze speciálními koncentráty barevných pigmentů Meffert mix nebo Super mix. Nemíchat s jinými produkty.

Ředidlo, čištění nástrojů:

Ředit silikátovým koncentrátem düfa S3. Čištění nástrojů kamžitě po použití vodou. Pracovní nástroje během přestávek v práci mít ponořeny v barvě, nebo vodě.

Bezpečnostní opatření a informace:

Obsah těkavých organických látek podle § 3 vyhlášky č. 355/2002 Sb.: Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES.

První pomoc:

  • při nevolnosti ‐ zabezpečit přísun čerstvého vzduchu, postiženého držet v klidu a teple
  • při styku s kůží ‐ důkladně omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem, nepoužívat ředidlo
  • při zasažení očí ‐ vyndat kontaktní čočky, oči okamžitě důkladně vyplachovat minimálně 10 minut čistou tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích vyhledat lékařskou pomoc.

Likvidace odpadu: 

Ve sběrnách, nebo na skládkách nebezpečného odpadu.


27. 5. 2013

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu, nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Na veškeré dotazy vám ochotně odpoví naše bezplatná poradenská linka, tel.: 800 156 612.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování ‐ z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek vašeho zpracování.

Sídlo dodavatele: Meffert ČR spol. s r. o. , Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9

Distribuční centrum: Pražská 707, 294 71 Benátky n/J. tel.: 326 375 820, fax.: 326 375 822

e‐mail: zc.treffem@treffem ; www.meffert.czSoubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu