redstone.cz

Armovací tkanina

Armovací tkanina

Sklovláknitá perlinková tkanina kombinovaná se speciálně navrženou povrchovou úpravou může být použita v širokém okruhu aplikací.

Armovací tkanina se používá jako jedna z komponent venkovních a vnitřních kontaktních zateplovacích a sanačních systémů. Vysoce kvalitní syntetický povlak na skleněné přízi chrání naši mřížku proti alkalickému působení lepidel a dalších používaných materiálů.

Vlastnosti:

Podniková norma: 0326 Sklovláknité perlinkové tkaniny

tab1

Pevnost a protažení:

Minimální jednotlivé pevnosti (N/50 mm) a maximální protažení (%) při dosažení minimální pevnosti zjišťované dle DIN EN ISO 13934-1 :

tab2

Zkoušení, přejímka:

Způsob zkoušení, odběr vzorků a přejímání je uveden v PN 0326 výrobce.

Balení:

Tkaniny jsou baleny vertikálně do kartonu uloženého na dřevěné paletě. Konkrétní způsob balení je v PN pro balení nebo dohodnut se zákazníkem.

Skladování:

Zabalené role je třeba skladovat v suchých skladech. Teplota pro skladování je –10 °C až +50 °C.

Bezpečnostní informace:
Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.



Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822




 mapa webu