redstone.cz

Sanace plísní

obr. Dům ze sýraPlísně vzniknou pouze tam, kde mají dostatek vlhka. Přítomnost vlhkého prostředí je klíčový moment pro vznik plísně. Zjednodušeně řečeno: Kde je voda, tam je plíseň.

To platí i naopak. Plísně nejsou tam, kde není vlhko. Kde není voda, není plíseň.

Sanace plísní (z latinského sanare) znamená přijetí opatření k odstranění nežádoucích účinků plísní a nežádoucích plísní samotných.

Hlavní nežádoucí účinky plísní jsou zdravotní a hygienické. Účinky plísní mohou vážně ohrozit lidské zdraví, hlavně u dětí, nemocných lidí a starých lidí.

obr. Alergie

Zjednodušeně je možno říci, že na plísních je ze zdravotního hlediska pro lidi nebezpečné vlastní tělo plísně a spory plísní. Pomocí spor plísní se plíseň rozmnožuje. Spory plísní jsou mikroskopické částečky pohybující se ve vzduchu. Tělo i spory vylučují do ovzduší jedy (mykotoxiny). To co lidé vnímají jako zápach po plísních jsou organické látky vylučované plísněmi, kterými se plísně přirozeně brání před svým nežádoucím okolím. Organické látky jsou pro člověka dráždivé a nezdravé.

Plísně nestačí pouze „usmrtit“, ale musí se dokonale odstranit i veškeré zbytky plísní. Špatné je, když se plísně pouze „postříkají“ a neodstraní. Správné je plísně „usmrtit“, úplně odstranit jejich zbytky „usmrcených těl“, ze vzduchu odstranit zdraví nebezpečné koncentrace spor plísní.

V případě, že celkový rozsah plochy postižené plísní je větší jak 0,5 m2, jedná se již o vážný problém, který by se měl řešit ve spolupráci s odborníkem. Potřebné informace poskytne i poradenská linka STOP PLÍSNÍM na telefonním čísle: 602 130 130.

Je-li plocha postižená plísní menší jak 0,5 m2, je možno řešit problém svépomocí. I v tomto případě se vyplatí využít linku STOP PLÍSNÍM 602 130 130, protože by se mělo správně řešit i odstranění zbytků plísní a odstranění spor ze vzduchu.

Filozofie technologií na sanaci plísní společnosti redstone.

Správná sanace plísní je buď trvalá, nebo dočasná.

U trvalé sanace plísní se trvale odstraňuje příčina vzniku plísní. „Plísni se odebere voda“. Kde není voda, není plíseň.

U dočasné sanace se příčina vlhkosti neodstraňuje natrvalo, ale mají se správně používat technologie „odebírající plísni vodu“ na určitou dobu – krátkodobá, nebo dlouhodobá sanace.

V praxi se ovšem hojně setkáváme s postupy ne vždy správného odstraňování plísní, které jsou založené na „receptech našich babiček“, nebo masivním působení reklamy.

Bližší informace:
http://www.ensan.cz/aktuality/poradna-odstranovani-plisni-kratkodobe-odstraneni-plisni/Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu