redstone.cz

Aktuality

30.12.2019

Jak řešit problém odstranění plísní?

Obsah: plísně, odstranění plísní...více
10.9.2018

Inspekce nemovitostí – využijte nabídky služeb

Obsah: inspekce nemovitostí, inspektor nemovitostí, prohlídka nemovitosti, vyjednávání o ceně nemovitosti při realitní transakci, vypracování Průkazu energetické náročnosti budovy, PENB, vypracování dokumentace Nová zelená úsporám, NZÚ, vypracování znaleckého ocenění, ZON, vnitřní zateplení, měření vlhkosti, větrání, měření obsahu kysličníku uhličitého, rizika nemovitosti, technický stav nemovitosti, rekonstrukce, přebírání bytu, přebírání domu, prověrka po koupi nemovitosti, prověrka nemovitosti před kolaudací, ENSAN s.r.o., Jaroslav Zima, posouzení termovizní kamerou, termografie, diagnostika parametrů vzduchu, posouzení nemovitosti před rekonstrukcí, posouzení společných částí bytového domu, poradenství, plísně, zateplení domu, posouzení projektu stavby, posouzení projektu rekonstrukce stavby, statika, ploché střechy, šikmé střechy, spodní stavba, tepelně technické posouzení, energetický posudek, energetická studie, měření vzduchotěsnosti, Blower door test, návrhy otopných soustav, návrhy solárních soustav, technická zařízení budov, měření hluku, akustická měření, osvětlení, oslunění, požární bezpečnosti, rozptylové studie, vyhodnocení vlivu znečištění vzduchu na životní prostředí, studie EIA.

...více
23.7.2017

Co je to COND?

Téma: modelování transportu tepla a vlhkosti v obvodové konstrukci stavby-kondenzace vodní páry v konstrukci-množství kondenzátu zjištěné podle Glaserova modelu-množství kondenzátu podle COND. COND verze 1.8. je: Program k namodelování a vyhodnocení vlhkostně-tepelného chování stavebních obvodových konstrukcí...více
23.7.2017

Vnitřní zateplení – mýty, rizika a současný stav

Pro mnohé je vnitřní zateplení jako rizikové. „Přesun rosného bodu do konstrukce“ vyvolává obavy z poruch konstrukce. Výpočty podle normy DIN 4108-3 tyto obavy ještě umocňují. Na druhé straně je mezi stavebními fyziky známo, že kalkulace dle normy DIN 4108-3 nevypovídá o skutečných procesech v konstrukci. Správně provedená vnitřní zateplení se osvědčuje v praxi již desítky let. ...více
23.7.2016

Kapilárně aktivní materiály a jejich možné využití ve stavebnictví při odvlhčování zdiva v interiéru

Motto: „Snaha ušetřit doprovázená lidskou leností může být mnohdy hybnou silou pokroku“. Při odvlhčování zdiva by měla platit zásada – odstranit zdroj vlhkosti. Mnohdy je odstranění zdroje vlhkosti opravdu technický či finančně velmi náročný problém. Proto se hledají kompromisy. Rekonstrukce starších staveb,...více
23.7.2015

Výsledky zkoušek materiálů pro vnitřní zateplení tolerující vznik kondenzátu

V roce 2013 provedl německý Státní úřad pro zkoušení materiálu zkoušky tepelně izolačních materiálů určených pro vnitřní zateplení s tolerovaným množstvím vzniklého kondenzátu. Následující informace má za cíl seznámení s výsledky zkoušek. V rámci zkoušek byly vyzkoušeny 3 vzorky kapilárně aktivních tepelně izolačních...více


Stránky:  1 
Stránka 1 z 1

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu