redstone.cz

Vnitřní zateplení

obr. StachanovecVnitřní zateplení bylo donedávna zatracované, ale v současnosti se používá více a více. Vnitřní zateplení na bázi kapilárně aktivních materiálů tolerující vznik kondenzátu je akceptováno odborníky v oboru a aktualizacemi ČSN 73 0540-2. Vnitřní zateplení řeší obvykle problém tam, kde není možno zateplit fasádu. To je případ historických budov. Následují případy nájemníků panelových domů, kteří se nemohou, zpravidla kvůli financím, dohodnout na zateplení celé fasády. Vnitřním zateplením je možno individuálně zateplit pouze jednu místnost, nebo jeden byt.

Co umožnilo, že se vnitřní zateplení používá častěji než v minulosti? Jednoznačně se jedná o použití nových materiálů, které odstraňují dřívější nedostatky systémů vnitřního zateplení s použitím parozábrany či jiných. Použitím tzv. kapilárně aktivních materiálů na bázi křemičitanu vápenatého (jako například minerální tepelně izolační deska redstone PURA) se zabezpečí správné stavebně fyzikální funkce celého systému v praxi. Tyto desky „to umí s vlhkostí“ a vypořádají se s „úskalím“ vnitřního zateplení, kterou je vznik kondenzátu ve stavební konstrukci v chladných měsících roku a odvod kondenzační vlhkosti ze stavební konstrukce aniž by izolant ztratil významným způsobem své tepelně izolační schopnosti.

U vnitřního zateplení platí dvojnásob – nechte si poradit. Aby vnitřní zateplení správně fungovalo, je nutno provést výpočty a počítačovou simulaci. Je nezbytné pečlivě vyřešit detaily podlah, oken, stropů, příček, vyškolit realizátora vnitřního zateplení a kontrolovat jeho práci.

Společnost redstone již řadu let na českém trhu nabízí a realizuje systém kapilárně aktivního vnitřního zateplení tolerujícího vznik kondenzátu. Jedná se o systém minerální kapilárně aktivní tepelně izolační desky redstone PURA - systém vnitřního zateplení tolerující vznik kondenzátu na principu minerálních tepelně izolačních kapilárně aktivních nehydrofobizovaných desek z křemičitanu vápenatého bez obsahu cementu a hliníku s kapilární aktivitou na 100 % plochy a objemu. Součinitel tepelné vodivosti 0,042 W/mK. Kapilární transport w > 12,00 kg/m2h0,5. Příjem vody podle normy EN 1609 wp > 10 kg/m2. Měrná tepelná kapacita c < 1000 J/kgK. Třída reakce na oheň 1A. Jedná o nejkvalitnější systém vnitřního zateplení nabízený v České republice. Výjimečnost systému je v tom, jak to tepelně izolační desky „umí s vodou“ – jakou rychlostí a kapacitou jsou desky schopny vodu ve formě kondenzátu dopravit z místa vzniku kondenzátu směrem do interiéru. V případě pochybností je možno toto odvážné tvrzení konzultovat na telefonu +420 602 221 220, nebo mailem na adrese moc.liamg@enotsder.amiz .


obr. 5ešení přináší sama přírodaZajímavým trendem je „zateplování“ na principu obnovení původních tepelně izolačních schopností zdiva domu. V tomto případě se vychází z poznatků, které je možno shrnout jednou větou takto – když cihlové zdivo a podobné zdicí materiály obsahují 10 % (objemových) vody, tak se sníží jejich tepelně izolační vlastnosti na polovinu. Současné poznatky hovoří o tom, že u cca 80 % domů se dají snížit tepelné ztráty obvodového zdiva až o 50 % tím, že se zamezí pronikání vody do pórů zdiva. Póry přitom musí umožnit průchod vodních par. Ano i toto umíme.

Voda ve stavební konstrukci, kondenzující voda na povrchu konstrukcí to jsou zpravidla hlavní nepřátelé dobrých tepelně izolačních vlastností zdiva. Umíme to. Chcete-li ušetřit výdaje za topení, rádi zdarma poradíme.

Bezplatné telefonické poradenství na +420 602 221 220.Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu