redstone.cz

FASO 10 V


Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi FASO 10 V v souladu s ČSN EN 998-1.

Složení:

Jednosložková směs na bázi vápenného pojiva, přírodních plniv, vhodných přísad puzzolánového charakteru, vytvářejících částečně hydraulický efekt a dalších modifikujících přísad ve velmi malém množství. Štuková omítka však neobsahuje žádný cement, sádru ani polymerní přísady. Zrnitost směsi je 0 – 0,6 mm.

Použití:
Čistě vápenný štuk FASO 10 V je univerzální štukovací materiál pro aplikace na vápenné jádrové omítky (např. FASO 20 V), vápenocementové jádrové omítky, nebo jako finální úprava systému vnitřního zateplení redstone. Složení omítky zajišťuje nízký difuzní odpor vrstvy a zvýšenou odolnost proti účinkům povětrnosti. Lze ho použít pro vnitřní i venkovní aplikace.
Štuk je přetíratelný vhodným typem nátěru (vápenný, silikátový – po dokonalém vyzrání). FASO 10 V v kombinaci s jádrovou vápennou omítkou FASO 20 V jsou zvláště vhodné pro opravy a obnovu omítek historických staveb.

Aplikace:
Štuk FASO 10 V se aplikuje na přiměřeně vyzrálý podklad tvořený jádrovou omítkou (dle klimatických podmínek a savosti podkladu minimálně 2 až 5 dní). Povrch jádra mírně navlhčete. Na takto připravený podklad je možno nanášet štuk, který se připraví smícháním sypké složky a vody v poměru cca 0,29 – 0,31 l vody na kg směsi (t.j. 5,8 – 6,2 l na pytel 20 kg) tak, aby vznikla plastická, dobře zpracovatelná malta.
Nanášejte tradiční zednickou technikou. Povrch omítky vyhlaďte do konečné podoby pomocí dřevěného či polystyrénového hladítka, popř. povrch přefilcujte.
Pro finální nátěr doporučujeme používat zásadně barvy s nízkým difuzním odporem vůči prostupu vodní páry. Nejvhodnější jsou barvy vápenné (např. COLORCIT, FRESCOL), popř.silikátové (düfa nebo ProfiTec). Vápenné barvy lze aplikovat již cca 4 dny po aplikaci omítky, barvy silikátové však až po důkladném vyzrání (zkarbonatování) – nutno posoudit pH vrstvy, časová prodleva však je 3 až 12 týdnů!
Venkovní práce se nesmějí provádět za přímého deště nebo za silného větru. Při vyšších teplotách nedoporučujeme provádět práce na přímo osluněných plochách bez zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.
S dotazy týkajícími se aplikace omítek se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce.

Deklarované charakteristiky:

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty: maximálně 1350 kg/m3
Pevnost v tlaku: po 28 dnech CS I (minimálně 0,9 MPa)
Přídržnost k cihelnému podkladu: minimálně 0,08 MPa, FP: způsob odtržení: B
Kapilární absorpce vody: W1
Koeficient propustnosti vodních par: μ<10
Reakce na oheň: A1 (nehořlavá)
Mrazuvzdornost, 5 cyklů: > 0,8
Barva: bílá až béžová
Sypná hmotnost: 1250 ± 50 kg/m3
Dávka vody: 0,29 - 0,31 l/kg hmoty, tj. 5,8 - 6,2 l/pytel 20 kg
Zpracovatelnost: 90 minut od smíchání s vodou
Spotřeba: cca 2,5 - 2,7 kg/m2/2 mm nanášené tloušťky
Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje vápno. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory. Podrobné informace – viz bezpečnostní list výrobku.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 20 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálů nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu