redstone.cz

Odstraňovač plísní redstone SUS

Odstraňovač plísní redstone SUS

Odstraňovač plísní a spor redstone SUS je vysoce účinný profesionální prostředek na odstraňování plísní, spor a dezinfekci. Je založený na originální kombinaci účinných látek. SUS je odborným posudkem Státního zdravotního ústavu ZŽP17-10/08 posouzen na dostatečnou účinnost podle normy ČSN EN 13697 a nebezpečnost. SUS je účinný již při expozici 15 minut a vhodný pro použití v potravinářském průmyslu, v domácnostech a průmyslových odvětvích. SUS nepředstavuje nebezpečí pro člověka.

Vlastnosti:

Bezbarvá kapalina vonící po ovoci. SUS je vyvinut k širokoplošnému ničení plísní, spor, kvasinek a bakterií. Deaktivuje mykotoxiny a alergeny. Díky optimální kombinaci účinných látek je podstatným způsobem ovlivněn proces katalytických reakcí plísní a bakterií. Koncentrace účinných látek je natolik nízká, že SUS není klasifikován jako nebezpečná látka ve smyslu povinné klasifikace chemických látek ES1272/2008 a 1999/45/ES. SUS není nebezpečný pro zdraví lidí a zvířat. Při aplikaci je snášenlivý při kontaktu s kůží. Neobsahuje alkohol, chlór nebo jeho sloučeniny. Neobsahuje stříbro, aldehydy nebo sloučeniny čpavku.

Všeobecné pokyny pro zpracování:

Před zahájením odstraňování plísní a spor se doporučuje nechat si expertem udělat analýzu příčin vzniku plísní. Rady a informace poskytne nonstop poradenská linka STOP PLÍSNÍM na telefonním čísle 602 130 130. Trvalého odstranění plísní a spor se dosáhne pouze trvalým odstraněním zdroje vlhkosti.

Použití:

Použití je jednoduché. SUS aplikujeme neředěný rozprašovací lahví, ve které se SUS v balení 0,5 litru již dodává. Postříkáme místa postižená plísní množstvím cca 150 ml/m2, počkáme cca 20 minut, za mokra odstraníme plísně pomocí papírových nebo textilních utěrek, místa opakovaně postříkáme a necháme vyschnout. Utěrky použité na odstraňování plísní pečlivě zabalíme do igelitových sáčků a vyhodíme.
SUS není trvale účinný tam, kde není trvale odstraněna příčina vzniku plísně (pronikání vody do konstrukce stavby, vliv tepelných mostů, špatně provedené zateplení budovy, nežádoucí kondenzace ...).
Všechny materiály, které přišly do kontaktu s plísní (tapety, omítka, sádrokarton, tepelně izolační materiály ...) je nutno odstranit a odtransportovat do místa skládky.
U míst silně napadených plísní postup provedeme opakovaně s tím, že první aplikaci necháme působit cca 60 minut.

Pracovní ochrana:

Při práci s SUS není potřeba dodržovat žádná neobvyklá bezpečnostní opatření. Všeobecně platí, že při kontaktu s plísněmi a sporami se doporučuje pracovat v ochranných rukavicích, v ochranném jednorázovém overalu, ochranných pracovních brýlích a používat ochranou ústní masku proti prachu.

Skladování:

Skladujte v suchu a chladu, v uzavřené nádobě, chraňte před mrazem. Trvanlivost minimálně 24 měsíců.
v originální uzavřené nádobě skladované v suchu a chladnu. Při skladování se může v balení SUS vytvářet mírný přetlak.

Balení:

Láhev s rozprašovačem 0,5 litru. Kanistry 2,5 litru a 10 litrů.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu