redstone.cz

Těsnící a distanční fólie

Těsnící a distanční fólie

Těsnící a distanční fólie – k oddělení kontaktu tepelného izolantu od ostatních částí stavební konstrukce a utěsnění připojovací spáry.

Vlastnosti:

Ethylen-propylenová pryž je charakteristická mimořádnou odolností proti zestárnutí, ozónu, ultrafialovým paprskům a teplu. Vysoká odolnost vůči trvalé deformaci, široký teplotní rozsah použití: - 30 °C až 140 °C. Dobrá parotěsnost, vysoká odolnost vůči polárním kapalinám jako jsou ketony, alkoholy, kyselina octová, silným a slabým minerálním kyselinám. EPDM nedoporučujeme použít pro polární kapaliny, minerální oleje, veškeré hydrokarbonáty. Černá barva. Schopna přenosu dilatačních pohybů v příčném i podélném směru minimálně 205 %. Po protažení návrat do původního rozměru podle požadavků ČSN 730540. Třída hořlavosti B2.

Příprava podkladu:

Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Na porézní materiály, např. beton, pěnosilikát, omítky, použijte penetraci ProfiTec P460.

Zpracování:

Na základě detailu vnitřního zateplení je potřeba použít odpovídající šíři fólie – 100 mm nebo 150 mm. Doporučená šíře je minimálně 100 mm. Fólie funguje tak, že odděluje izolant vnitřního zateplení od nežádoucích konstrukcí – od podlahy, od dřeva, od nasákavých a porézních materiálů ... Porézní materiály předem napenetrujeme silikátovou penetrací ProfiTec P460.
Výše uvedené údaje jsou pouze všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů vznikajících z odlišností materiálů a podmínek při zpracování a upotřebení se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.

Pracovní ochrana:

Dodržujte obvyklá hygienická pravidla a zásady ochrany při práci. Nejedná se o nebezpečný materiál.

Skladování:

Skladujte v suchu a chladu. Doba skladování minimálně 10 let.

Balení:

Návin o délce 20 m. Šířky 100 mm nebo 150 mm.

Likvidace materiálu a obalů:

Likvidovat společně s komunálním odpadem.

Bezpečnostní informace:

Přípravek není klasifikován jako nebezpečný a nepodléhá povinnosti označování podle platných vnitrostátních předpisů a předpisů ES. Neobsahuje organická rozpouštědla.


Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku.

Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek.

V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy.

Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena.

Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu