redstone.cz

Z SAN 30 V


Tento technický list platí pro výrobu a použití maltové směsi Z SAN 30 V v souladu s ČSN EN 998-1 a doporučení směrnice WTA 2-2-91.

Složení:

Jednosložková směs na bázi minerálních pojiv, pórovitého a křemenného plniva a modifikujících přísad.

Použití:

Při sanaci vlhkého zdiva:

Pórovitá podkladová omítka Z-SAN 30 je určena speciálně pro sanaci zdiva objektů, u kterých se vyskytuje vzlínající vlhkost a tvorba povrchových výkvětů solí, touto vlhkostí transportovaných. Omítka je určena k opravám a vyrovnání hrubých nerovností podkladu, nebo jako akumulátor solí při silném zasolení zdiva před aplikací sanační omítky Z-SAN 20. Pro správnou funkci sanačního omítkového systému musí být na vrstvu omítky Z-SAN 30 vždy nanesena sanační omítka Z-SAN 20. Malta je svými parametry rovněž vhodná pro vyrovnání podkladu před aplikací nopové fólie DELTA PT při provádění odvětrávaného souvrství.

Při použití v systémech redstone:

Omítku je možno použít pro vyrovnání suchého nezasoleného zdiva před aplikací desek z křemičitanu vápenatého systému redstone.

Aplikace:

Při sanaci vlhkého zdiva:

Příprava podkladu před aplikací: je nezbytné odstranit starou omítku, a to nejméně 60 cm nad viditelnou hranici vlhkosti a výkvětů. Malta ze spár se vyškrábe do hloubky cca 2 cm a ze zdiva se mechanicky odstraní veškeré volné části. Poškozené zdící prvky je nutné vyměnit. Získaná suť se odveze mimo objekt. Očištěný podklad připravíme k omítání sanační omítkou provedením kotvícího prostřiku Z-SAN K. To je důležité zejména na kamenném zdivu. Prostřik se provede síťovým (šachovnicovým) způsobem tak, aby malta ulpěla pouze na maximálně 50 % sanované plochy, tedy nesouvisle. Celoplošné nanesení zhoršuje difuzní schopnost celého souvrství. Na předmětných plochách nesmí být v žádném případě sádra (ani pro kotvení instalačních vedení). K tomuto účelu používejte rychletuhnoucí maltu MONTAFIX.

Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná snadno aplikovatelná malta. Míchání je velmi důležitou fází použití sanačních omítek. V případě míchání malty v běžné spádové míchačce je nezbytné směs ještě poté domíchat elektrikým ručním šnekovým míchadlem, popřípadě metlou upevněnou ve vrtačce. Doba míchání alespoň 2 minuty, poté nechte cca 2 minuty odležet a opět promíchejte. Takto připravenou maltu nanášejte běžnou zednickou technikou. Podklad mírně předvlhčete jen v případě, že je na povrchu suchý (vystaven slunečnímu svitu apod.). V jedné vrstvě nanášejte maximálně 2 cm. Při vyšším zasolení, nebo na místech, kde jsou zhoršené podmínky vysychání, provádějte naráz jen tloušťku 1 cm. Při větších tloušťkách je nutno nanášet ve více vrstvách, a to tak, že první vrstva se nahodí nahrubo a nejdříve po povrchovém vyschnutí se nanáší další vrstva. Povrch nevyhlazujte, ale naopak nechte zdrsněný pro nanášení vrstvy omítky Z-SAN 20.

Sanační práce včetně aplikací sanačních omítek by měl provádět pouze zkušený či zaškolený personál. Před prováděním prací doporučujeme provést průzkum sanovaného objektu a ploch a vypracovat alespoň jednoduchý projekt. S dotazy se obraťte na výrobce, případně vašeho prodejce. Venkovní práce neprovádějte za přímého deště, nebo silného větru.

Při použití v systémech redstone:

Příprava podkladu před aplikací: je nezbytné odstranit starou omítku, a to nejméně 60 cm nad viditelnou hranici vlhkosti a výkvětů. Malta ze spár se vyškrábe do hloubky cca 2 cm a ze zdiva se mechanicky odstraní veškeré volné části. Poškozené zdicí prvky je nutné vyměnit. Získaná suť se odveze mimo objekt.

Na předmětných plochách nesmí být v žádném případě sádra (ani pro kotvení instalačních vedení). K tomuto účelu používejte rychletuhnoucí maltu MONTAFIX. Malta se připraví smícháním sypké složky s vodou v poměru cca 0,18 – 0,20 l vody na 1 kg směsi, tj. 4,5 – 5,0 l vody na pytel 25 kg, aby vznikla vláčná snadno aplikovatelná malta. Míchání je velmi důležitou fází použití sanačních omítek. V případě míchání malty v běžné spádové míchačce je nezbytné směs ještě poté domíchat elektrickým ručním šnekovým míchadlem, popřípadě metlou upevněnou ve vrtačce. Doba míchání alespoň 2 minuty, poté nechte cca 2 minuty odležet a opět promíchejte. Takto připravenou maltu nanášejte běžnou zednickou technikou. Podklad mírně předvlhčete jen v případě, že je na povrchu suchý. V jedné vrstvě nanášejte maximálně 2 cm. Při větších tloušťkách je nutno nanášet ve více vrstvách, a to tak, že první vrstva se nahodí nahrubo a nejdříve po povrchovém vyschnutí se nanáší další vrstva.

Při vyšších teplotách nedoporučujeme provádět práce na přímo osluněných plochách bez zastínění. Zpracovávejte při teplotách vzduchu i podkladu nad +5 °C a pod +30 °C.

Deklarované charakteristiky:

 • Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty: 1130 ± 50 kg/m3
 • Přídržnost k podkladu: minimálně 0,2 MPa, FP: způsob odtržení: A
 • Kapilární nasákavost: w24 (absorpce vody): > 1,0 kg.m-2
 • Faktor difuzního odporu prostupu vodní páry: μ<13
 • Tepelná vodivost: 0,33 W/m.K
 • Reakce na oheň: A1 (nehořlavá)
 • Mrazuvzdornost: M15
 • Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: minimálně 1,6 MPa
 • Barva: světle šedá
 • Sypná hmotnost: 1200 ± 50 kg/m3
 • Dávka vody: 0,18 – 0,20 l/kg hmoty, tj. 4,5 – 5,0 l/pytel 25 kg
 • Zpracovatelnost: 30 minut od smíchání s vodou
 • Spotřeba: 11 kg/m2/1 mm nanášené tloušťky

Dodatečné přidávání pojiva, písku a přísad, nebo prosévání směsi se nedoporučuje.

Ochrana zdraví:

Výrobek obsahuje cement a další netoxické chemické přísady. Směs může mít při zanedbání osobní hygieny nepříznivý vliv především na pokožku a sliznice, stejně jako jiné materiály obdobného charakteru. Při práci chraňte pokožku a sliznice před přímým kontaktem. Za tímto účelem používejte běžné ochranné pomůcky jako rukavice, brýle, respirátory.

Skladování, trvanlivost:

Směs je dodávána v papírových pytlích s polyetylénovou vložkou. Hmotnost obsahu je 25 kg. Skladujte v suchém prostoru a spotřebujte do 12 měsíců od data výroby.

Poznámka:

Technické údaje a pokyny pro použití obsažené v tomto dokumentu jsou převzaty od výrobce a podle našeho nejlepšího svědomí správné a byly poskytnuty v dobré víře. Obsah dokumentu nepředstavuje z hlediska vlastností těchto výrobků ani výslovnou ani implicitní záruku. Jelikož podmínky a způsob použití našich materiálu nepodléhají naší kontrole, můžeme pouze zaručit, že tyto výrobky odpovídají našim jakostním normám. Záruku proto můžeme poskytnout pouze na jakost našich výrobku v rámci našich obchodních podmínek. V případě jakýchkoli nejasností vyzkoušejte materiál v malém rozsahu, nebo využijte bezplatného poradenského servisu firmy. Garantujeme stálou vysokou kvalitu našeho výrobku. Nemáme bezprostřední vliv na podmínky a kvalitu zpracování - z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za výsledek zpracování. Změna všech technických informací bez předchozího oznámení vyhrazena. Toto vydání nahrazuje všechny předešlé technologické listy. Vyhrazujeme si právo možných pozdějších doplňků.Soubory ke stažení:


Dotaz k produktu

Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu