redstone.cz

Kapilárně aktivní materiály a jejich možné využití ve stavebnictví při odvlhčování zdiva v interiéru

23.7.2016

Motto: „Snaha ušetřit doprovázená lidskou leností může být mnohdy hybnou silou pokroku“.

Při odvlhčování zdiva by měla platit zásada – odstranit zdroj vlhkosti. Mnohdy je odstranění zdroje vlhkosti opravdu technický či finančně velmi náročný problém. Proto se hledají kompromisy. Rekonstrukce starších staveb, hlavně historických objektů, bývá obvykle také doprovázena technologickými kompromisy.

Při odstraňování vlhkosti ze staveb se v posledním desetiletí osvědčily materiály chovající se vůči vodě jako kapilárně aktivní (póry materiálů mají takovou velikost a vlastnosti, že vznikají fyzikální síly urychlující transport vody). Kapilárně aktivní materiály díky své pórovité struktuře dovednou vodu okamžitě při prvním kontaktu do sebe nasát a velice rychle v sobě transportovat, nebo uložit až do okamžiku svého odevzdání např. ve formě vodní páry do okolí. Tato vlastnost se využívá ve stavebnictví tam, kde to vyřeší investorovi problém.

Německá společnost redstone GmbH nabízí na českém trhu kapilárně aktivní materiály spojující kapilární aktivitu, difuzní otevřenost, tepelně izolační vlastnosti a regulaci vlhkosti vzduchu v jednom systému. Osvědčené kapilárně aktivní materiály z křemičitanu vápenatého ve formě konstrukčních stavebních desek nabízí řešení potřeb investora ve dvou základních systémech odvlhčování zdiva:

- Izolační a sanační deska redstone CLIMA PLUS, používá se k sanaci vlhkého zdiva v interiéru a na trvalé odstranění plísní v interiérech.

- Univerzální sanační deska redstone USP, používá se k sanaci vlhkého zdiva v interiéru a jako stavební deska v extrémně vlhkých podmínkách, kde jiné stavební desky (jako například sádrokarton) neobstojí.

Výše uvedené systémy nejsou klasifikovány jako chemicky nebezpečné látky a jsou vyrobeny z přírodních materiálů, nezatěžují životní prostředí.

Systém Izolační a sanační desky redstone CLIMA PLUS

Desky CLIMA PLUS v interiéru fungují tak, že se nalepí na zdivo (omítku) kapilárně aktivním lepidlem OC, nebo MCS a opatří se difuzně otevřenou finální povrchovou úpravou. Vlhkost zdiva ve formě vody je tak velmi rychle odvedena směrem k vnitřnímu líci zdiva, kde se může odpařit do proudícího vzduchu v místnosti. Aby mohl být systém CLIMA PLUS použit pro odvlhčování zdiva, je nutno splnit dva předpoklady. Prvním předpokladem správné funkce systému je fakt, že stávající výkvěty a výluhy vodorozpustných solí nezpůsobují přímou destrukci stavebního materiálu – na povrchu zdiva nedochází k rozpadu omítkových vrstev a ztrátě soudržnosti povrchu spárových malt. Mírné výkvěty a výluhy spíše estetického charakteru nejsou zábranou v použití systému CLIMA PLUS. Druhým předpokladem je fakt, že zdivo by nemělo mít vyšší hmotnostní vlhkost jak 10 %.


Co je CLIMA PLUS?

 • Stavební konstrukční deska z křemičitanu vápenatého.

Jaké potřeby investora použití CLIMA PLUS řeší?

 • V rámci systému redstone se dříve deska CLIMA PLUS používala na vnitřní zateplení. Zavedením tepelně izolační desky redstone PURA, která má podstatně větší tepelně izolační účinek, se omezilo použití CLIMA PLUS k vnitřnímu zateplení a používá se ve vybraných případech, kdy je nutno zvýšit povrchovou teplotu stěny tak, aby nedocházelo ke vzniku plísní.
 • Odstranění problému s kondenzací vody - vytvoření zásobníku na zachycení kondenzátu na stavební konstrukci například v případech, kdy je stavební konstrukce difuzně uzavřena.
 • Opatření při odvlhčování zdiva v interiéru.
 • Napomáhá při rekonstrukci sklepních prostor pro účely bydlení a podnikání.
 • Odstraňuje zápach způsobený vlhkostí.
 • Sanace starých a památkově chráněných budov, rekonstrukce po požárech.
 • Systém je registrován v programu Zelená úsporám a investor může z realizace finančně profitovat.

Jaké má CLIMA PLUS vlastnosti?

 • Tepelně izoluje, součinitel tepelné vodivosti (W/mK) = 0,0627. Šetří náklady na vytápění.
 • Reguluje optimálně vlhkost v místnosti – při velké vlhkosti vzduchu v místnosti absorbuje „přebytečnou“ vlhkost, při nízké vlhkosti vzduchu vlhkost „vrací“ do místnosti.
 • Schopna rychle dočasně akumulovat vlhkost a potom tuto rychle odevzdat do okolí. Deska je schopna do sebe pojmout 3,5x větší váhu vody než sama váží. Deska tloušťky 2,5 cm je teoreticky schopna přijmout plochou 1 m2 téměř 20 litrů vody za hodinu, tuto uložit a potom za pomoci proudění vzduchu znovu odevzdat do prostoru ve formě vodní páry aniž by změnila svůj tvar a barvu.
 • Aktivně vede vlhkost žádaným směrem.
 • Díky své vysoké alkalitě zabraňuje vzniku plísně, pH = cca 10.
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1.
 • Objemová hmotnost (kg/m3) = 305.
 • Pevnost v tahu kolmo k rovině desky (N/mm2) = 0,85.
 • Součinitel tepelné vodivosti (W/mK) = 0,0627.
 • Faktor difuzního odporu = 4,61.
 • Obsah pórů v % objemu = 84,2.
 • Koeficient příjmu vody w (kg/m2h0,5) = 77,54.
 • Volné nasycení vodou ws (kg/m3) = 830 (83 %).

Deska má obvykle rozměry 1520 mm x 1000 mm, nebo 1250 mm x 1200 mm a dodává se standardně v tloušťkách 25 mm, 30 mm a 50 mm. Připravují se nové rozměry desky více odpovídající potřebám zákazníků.

Do systémového řešení patří ještě systémové komponenty - izolační klíny, okenní ostění, lepidlo OC, lepidlo MCS při lepení na podklady obsahující sádru, tmel a difuzně otevřené materiály obvykle na bázi silikátu pro povrchovou finální úpravu (penetrace, nátěrové hmoty, omítky). V systému se s úspěchem používají silikátové systémy společnosti Meffert ČR – silikátová penetrace ProfiTec P460 a interiérová silikátová barva ProfiTec BIO P457.

K trvalému odstranění plísní je systém doplněn materiály:

 • Antikondenzační nátěr – mikropóry nátěru extrémně zvyšují odpařovací plochu a při určitých podmínkách garantují suchý povrch stěny a zabraňují vzniku plísně. Používá se zpravidla v případech, kdy není problém s povrchovou teplotou stěny z hlediska kondenzace, ale jde o dočasný problém například s nedostatečným prouděním vzduchu v interiéru.
 • Odstraňovač plísní a spor redstone SUS – zdravotně nezávadný materiál pro účinné zničení plísní a dezinfekci podkladu.

Způsob zpracování je jednoduchý – připravit podklad, nalepit desku, desku povrchově upravit. Zpracování nepřináší žádná zdravotní rizika.

Základní technologické kroky při aplikaci systému a cenová kalkulace:

Cenová orientační kalkulace izolačních a sanačních desek redstone CLIMA PLUS podle ceníku distributora společnosti Meffert ČR spol. s r.o.

Ceny jsou v Kč bez DPH.

Stav k 07/2015.

Sanace vlhkého zdiva izolační a sanační deskou redstone CLIMA PLUS na 1 m2 plochy při nejčastěji používané technologii:

 1. Podklad nesmí obsahovat sádru.
 2. Čistý podklad CLIMA PLUS opatříme silikátovou penetrací ProfiTec P460 (0,15 litru/m2 při naředění 1:1 s vodou).
 3. Na pevný a nosný podklad nalepíme lepidlem redstone OC (4,5 - 6 kg/m2) tepelně izolační a sanační desku CLIMA PLUS.
 4. Desku CLIMA PLUS opatříme silikátovou penetrací ProfiTec P460 (0,15 litru/m2 při naředění 1:1 s vodou).
 5. Na napenetrovanou plochu vytvoříme armovací souvrství pomocí tmelu redstone CLIMA PLUS (tmel 1,5 kg/m2 + skelná armovací tkanina + tmel 1,5 kg/m2).
 6. Armovací souvrství opatříme silikátovu penetrací ProfiTec P460 a opatříme finálním nátěrem (2 nátěry) silikátovou vnitřní bílou barvou ProfiTec P457.
Potom cena materiálu na plochu 1 m2 celého systému v závislosti na tloušťce desky CLIMA PLUS je:
 • Tloušťka 25 mm: cca do 1.750 Kč
 • Tloušťka 30 mm: cca do 1.850 Kč
 • Tloušťka 50 mm: cca do 2.600 Kč

Cena práce za 1 m2:
V závislosti na složitosti podkladu a zpracování detailů od 450,00 do 900,00 Kč.

Při použití izolační a sanační desky CLIMA PLUS je mnohdy nutno řešit celou řadu detailů, což může navýšit cenu 10 až 25 %.

V kalkulaci není přihlédnuto k nutnosti odebrat pouze celá balení komponentů.


S přesnou kalkulací Vám rádi pomůžeme.

Bližší informace na moc.liamg@enotsder.amiz nebo na telefonu +420 602 221 220.


Dopravu výrobků po celé České republice zabezpečuje distributor Meffert ČR. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 5.000,- Kč po všech slevách a bez DPH. V případě, že objednávka nebude dosahovat této hodnoty, bude po dohodě ke zboží připočtena částka za dopravu 300,- Kč bez DPH.

Objednávky a poradenství:

Ing. Jaroslav Zima, +420 602221220, moc.liamg@enotsder.amiz , www.redstone.cz, www.ensan.cz

Systém CLIMA PLUS je účinným systémem, ale příčinu provlhnutí by měl vždy určit odborník s cílem trvale odstranit zdroj vlhkosti, nebo snížit vlhkost tak, že nepáchá další škody.

Na vyžádání jsou k dispozici reference.

Systém Univerzální sanační desky redstone USP

Systém nachází uplatnění všude tam, kde není možno použít cementové desky, které mají velké tloušťky, nebo voděodolné sádrokartony dosahující odolnost vodě integrováním nepropustné fólie do sádrokartonu, nebo pouhou impregnací. Desky USP mají v základní variantě tloušťku 6 mm, což je výhodou oproti většině konstrukčních desek do interiéru.

Co je deska USP?

 • Multifunkční konstrukční deska z křemičitanu vápenatého zesílená vlákny pro suchou výstavbu a sanaci. Bez azbestu a formaldehydu.

Jaké potřeby investora použití USP řeší?

 • Univerzální stavební deska pro suchou výstavbu v nejenom v podmínkách extrémní vlhkosti. Od sklepa až po střechu. Koupelny, sprchy, toalety, sklepy, … nahrazuje sádrokarton, nebo omítku.
 • Suchý sanační systém „deska-gel-deska“ plnohodnotně nahradí klasickou sanaci vlhkého zasoleného zdiva sanačními omítkami. Tento systém má všechny výhody sanačních omítek, avšak bez jejich nevýhod.
 • USP se používá jako „suchá omítka“.
 • Doprovodný systém při odstraňování vlhkosti a výkvětů solí.
 • Odstraňování povrchové vlhkosti zdiva a protiplísňová opatření.
 • Povrchová úprava odolná proti mechanickému poškození u systémů CLIMA PLUS a PURA.
 • Protipožární bariéra.
 • Dodatečná zvuková izolace.

Jaké má vlastnosti?

 • Pevná, stabilní, nepodléhá korozi.
 • Reguluje optimálně vlhkost v místnosti – při velké vlhkosti vzduchu v místnosti absorbuje „přebytečnou“ vlhkost, při nízké vlhkosti vzduchu vlhkost „vrací“ do místnosti.
 • Schopna dočasně akumulovat vlhkost a potom tuto odevzdat do okolí. Vodu přijme a dle okolních podmínek znovu vydá, aniž by změnila podstatným způsobem své fyzikální vlastnosti, svůj tvar a barvu.
 • Deska je lehká, pevná a pod vlivem vlhkosti objemově stabilní.
 • Díky své vysoké alkalitě zabraňuje vzniku plísně, pH = cca 10.
 • Nehořlavá, třída reakce na oheň A1, při hoření nevzniká žádný kouř a žádné nebezpečné látky.
 • Deska je odolná proti hnilobě a škůdcům.
 • Objemová hmotnost (kg/m3) = 1,150.
 • Pevnost v ohybu (N/mm2) = 10,50.
 • Součinitel tepelné vodivosti (W/mK) = 0,35.
 • Hlukový útlum cca 30 dB.
 • Faktor difuzního odporu = 27.
 • Vlhkostní objemová změna ≤ 20/00.
 • Přírodní, zdravotně nezávadný materiál nezatěžující životní prostředí.

Deska má obvykle rozměry 1220 mm x 811 mm a dodává se v tloušťkách 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm a 15 mm.

Do systémového řešení patří ještě systémové komponenty - izolační klíny, okenní ostění, lepidlo OC, lepidlo MCS při lepení na podklady obsahující sádru, tmel a difuzně otevřené materiály obvykle na bázi silikátu pro povrchovou finální úpravu (penetrace, nátěrové hmoty, omítky). V systému se s úspěchem používají silikátové systémy společnosti Meffert ČR – silikátová penetrace ProfiTec P460 a interiérová silikátová barva ProfiTec BIO P457.

K trvalému odstranění plísní je systém doplněn materiály:

 • Antikondenzační nátěr – mikropóry nátěru extrémně zvyšují odpařovací plochu a při určitých podmínkách garantují suchý povrch stěny a zabraňují vzniku plísně. Používá se zpravidla v případech, kdy není problém s povrchovou teplotou stěny z hlediska kondenzace, ale jde o dočasný problém například s nedostatečným prouděním vzduchu v interiéru.
 • Odstraňovač plísní a spor redstone SUS – zdravotně nezávadný materiál pro účinné zničení plísní a dezinfekci podkladu.

Způsob zpracování je jednoduchý – připravit podklad, nalepit desku, desku povrchově upravit. Zpracování nepřináší žádná zdravotní rizika.

Základní technologické kroky při aplikaci systému a cenová kalkulace:

Cenová orientační kalkulace izolačních a sanačních desek redstone USP podle ceníku distributora společnosti Meffert ČR spol. s r.o.

Ceny jsou v Kč bez DPH.

Stav k 07/2015.

Výstavba ve vlhkých prostorech univerzální sanační deskou redstone USP na 1 m2 plochy při nejčastěji používané technologii – s USP se pracuje totožně, jako se sádrokartonem. V extrémně vlhkostí namáhaných prostorech se na tmelení spár používá polyuretanový tmel.

 • Použití desky USP jako suché omítky:

Příprava podkladu:

Minerální podklad pro montáž redstone USP musí být čistý, pevný a bez znečištění. Podklad nesmí být napaden plísní. To znamená, že je třeba provést řádnou sanaci kontaminovaných materiálů (např. stavebních materiálů obsahujících sádru nebo tapet). Silně savé podklady musí být navlhčeny.

U podkladů s obsahem sádry musí být podklad předem nutně ošetřen Odstraňovačem plísní a spor redstone SUS.

Zpracování:

redstoneUSP lze přiříznout na požadovaný rozměr pilou, nožem, atd. Hrany na straně místnosti přizpůsobte „sražením“ např. škrabacím hoblíkem. Lepidlo OC/MCS redstone® nanést ozubenou špachtlí (výška zubu 10 mm) na podklad, nebo desku. Montáž a vyrovnání desky redstone USP se provádí rovnoměrným přitlačením. Při montáži redstone USP dbát na posun styčných hran (vyvarovat se křížových spár). Do styčných spár mezi deskami nanést tenkou vrstvu lepidla. Úpravu oblastí styčných hran tmelem redstone lze provést již následujícího dne. Hrany by měly být před mechanickým poškozením chráněny rohovými lištami (např. z plastu, ušlechtilé oceli nebo hliníku). Lišty se fixují lepidlem OC/MCS. Před finální povrchovou úpravou se plocha ošetří penetračním silikátovým nátěrem. Pro přípravu rovné plochy pro nátěr lze provést celoplošné vytmelení tmelem redstone (v závislosti na volbě konečné úpravy).

 • Cena desky USP rozměru 811 mm x 1220 mm x 6 mm = 0,99 m2 je 360,00 Kč (nejběžněji používáno).
 • Cena desky USP rozměru 811 mm x 1220 mm x 8 mm = 0,99 m2 je 430,00 Kč.
 • Cena desky USP rozměru 811 mm x 1220 mm x 10 mm = 0,99 m2 je 510,00 Kč.
 • Cena desky USP rozměru 811 mm x 1220 mm x 12 mm = 0,99 m2 je 630,00 Kč.

Použití desky USP jako systém sanačních omítkových desek – systém DGD:

Příprava podkladu:

Minerální podklad pro montáž systému sanačních omítkových desek redstone musí být čistý, pevný, nosný a bez znečištění. Odstraňte volné a jiné látky omezující přídržnost, případně vrstvu solných výkvětů. Při sanaci zdiva je nejprve třeba odstranit zasaženou omítku, případně vyškrábat spáry do hloubky cca 2 cm. Podklad vyrovnat multifunkční duální omítkou Sanaver DUO, nebo sanační vyrovnávací omítkou. Silně savé podklady musí být předem navlhčeny do nasycení kapilár, tak aby byl k dispozici matně vlhký podklad.

obr. Graf


Zpracování:

1. Deska ke stěně: Namíchejte lepidlo OC/MCS s vodou podle návodu pro zpracování pomalým intenzivním mícháním do homogenní konzistence. Po cca 10 minutách jej ještě jednou promíchejte a zpracujte v rámci maximálně 1 hodiny. Lepidlo celoplošně naneste ozubenou špachtlí (výška zubů 10 mm) na první desku USP, přitiskněte desku ke zdi a vyrovnejte. Sádrovou omítku nejprve ošetřete Odstraňovačem plísní a spor redstone SUS. Deska by měla být po montáži oddělena (mezera 1 mm) od pohyblivých částí (plovoucí podlaha, okenní rámy, trámové stropy aj.). Dodržujte tolerance rovinnosti tak, aby bylo omezeno ohybové napětí desky ke stěně. Spáry první desky se netmelí.

2. Speciální krém: Desku USP namontovanou ke stěně lze bezprostředně po krátké době tuhnutí lepidla OC/MCS (cca 1 - 2 hodiny) ošetřit speciálním siloxanovým krémem. Neředěný speciální krém (cca 200 ml) se nanáší válečkem s dlouhým vlasem na namontovanou desku USP. V případě silné salinity vlhkého zdiva aplikovat druhý nátěr speciálním krémem.

3. Deska ke stěně: Montáž druhé desky USP ke stěně by měla být provedena 1 den po montáži první desky ke stěně. Desku lze ke stěně přisvorkovat, nebo přišroubovat:

Svorkování:

Druhou desku USP s posunem styčných hran přisvorkovat sponkami a sponkovačem k první desce (cca 50 - 60 sponek na m²). Sled sponek by měl být ve směru (od pevného k volnému konci desky), aby bylo zabráněno napětí desky. Vzájemná vzdálenost sponek v blízkosti okraje desky by neměla překročit cca 12 cm. Doporučená šířka spáry při tmelení tmelem redstone je cca 1 - 2 mm. Další ošetření spár tmelem redstone je zapotřebí, pokud má být konečnou systémovou úpravou interiérový silikátový nátěr. Jako nejspolehlivější vyspárování je možno použití Speciálního jednokomponentního polyuretanového lepidla.

Přišroubování:

Druhá deska USP s posunem styčných spár se šroubuje šrouby (3,5 * 12 nebo 16 mm, hlava frézky 60 stupňů) a pomocí akušroubováku na první desku (cca 35 - 40 šroubů na m²). Sled šroubů by měl být ve směru (od pevného k volnému konci desky), aby bylo zabráněno napětí v úrovni desky. Vzájemná vzdálenost šroubů v blízkosti okraje desky by neměla překročit cca 15 cm. Po přišroubování se doporučuje zabrousit malou dutinu vzniklou kolem hlavy šroubu. Doporučená šířka spáry při tmelení tmelem OC je cca 1 - 2 mm. Má-li být finální povrchovou úpravou silikátový nátěr, potom je nutno povrch druhé desky celoplošně vystěrkovat.

Finální systémovou úpravou je silikátová penetrace a dvojitý interiérový silikátový nátěr ProfiTec BIO P457.

Cena materiálu se počítá individuálně podle konkrétního případu. Je nutno počítat s tím, že materiál na 1 m2 technologie DGD začíná na částce od 1.100,00 Kč.

Cena práce za 1 m2 v závislosti na složitosti podkladu a zpracování detailů od 450,00 do 800,00 Kč.

V kalkulaci není přihlédnuto k nutnosti odebrat pouze celá balení komponentů.


S přesnou kalkulací Vám rádi pomůžeme.

Bližší informace na moc.liamg@enotsder.amiz nebo na telefonu +420 602 221 220.

Dopravu výrobků po celé České republice zabezpečuje distributor Meffert ČR. Minimální hodnota objednávky je stanovena na 5.000,- Kč po všech slevách a bez DPH. V případě, že objednávka nebude dosahovat této hodnoty, bude po dohodě ke zboží připočtena částka za dopravu 300,- Kč bez DPH.

Objednávky a poradenství:

Ing. Jaroslav Zima, +420 602221220, moc.liamg@enotsder.amiz , www.redstone.cz, www.ensan.cz

Systémy desek USP jsou účinným systémem, ale skutečnou příčinu vlhkosti zdiva by měl vždy určit odborník s cílem trvale odstranit zdroj vlhkosti nebo snížit vlhkost tak, že nepáchá další škody.Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu