redstone.cz

Výsledky zkoušek materiálů pro vnitřní zateplení tolerující vznik kondenzátu

23.7.2015

V roce 2013 provedl německý Státní úřad pro zkoušení materiálu zkoušky tepelně izolačních materiálů určených pro vnitřní zateplení s tolerovaným množstvím vzniklého kondenzátu. Následující informace má za cíl seznámení s výsledky zkoušek.

V rámci zkoušek byly vyzkoušeny 3 vzorky kapilárně aktivních tepelně izolačních materiálů:

 1. deska redstone PURA – nehydrofobizovaná deska z křemičitanu vápenatého s obsahem písku, vápna a jílů, bez obsahu cementu a hliníku, měrná tepelná kapacita < 1000J/kgK.
 2. deska na bázi perlitu
 3. deska na bázi pórobetonu – povrchově a v celém objemu hydrofobizovaná deska z pórobetonu s obsahem vápna, písku, cementu, hliníku a vody, měrná tepelná kapacita > 1290J/kgK.

Všechny vzorky byly třikrát odzkoušeny na dvě klíčové vlastnosti, které jsou nutné pro správnou funkci vnitřního zateplení s tolerovaným množstvím vzniklého kondenzátu:

i/ schopnost kapilárního transportu vlhkosti
ii/ rychlost vysychání vlhkosti

Při vnitřním zateplení je stavební konstrukce konfrontována s působením kondenzátu (vznikajícím při vnitřním zateplení), s vlhkostí pronikající do stavební konstrukce ze strany exteriéru (pronikání srážkové vody do fasády) a ostatní vlhkostí (z podzákladí, provozní vlhkostí v interiéru ...). Správná funkce vlastností i/ a ii/ má zamezit vzniku škod ve stavební konstrukci – vnitřní tepelně izolační desky mají co nejrychleji vlhkost transportovat k povrchu v exteriéru (kapilární transport) a zde ji předat do vzduchu ve formě páry (vysychání).

Pro správnou funkci je požadován rychlý vysoce aktivní kapilární transport a rychlé vysychání. Jedině to je ochrana proti případnému vzniku škod způsobených vlhkostí.

Výsledky zkoušek:

 1.  redstone PURA
      + velmi vysoký kapilární transport (větší jak 15 kg/m2)
      + velmi rychlé vysychání (odevzdání vody 0,86 kg/m2 za hodinu)
 2. perlitová deska
      + velmi vysoký kapilární transport (větší jak 15 kg/m2)
      - pomalé vysychání (odevzdání vody 0,29 kg/m2 za hodinu)
 3. pórobetonová deska
      - velmi nepatrný kapilární transport (ca 2 kg/m2) na hranici hydrofobie (nenasákavosti)
      - velmi pomalé vysychání (odevzdání vody 0,10 kg/m2 za hodinu)

obr. Graf

Obrázek č. 1 – porovnání vlastností - MPA-Prüfung-Feuchtaufnahme/Trocknung mineralische ID
Zdroj: Materialprüfanstalt, 2013

 • Vysychání minerální tepelně izolační desky redstone PURA:
  • 20 kg/m2 za 23,20 hodin = 0,86 kg/m2 za hodinu
 • Vysychání perlitové desky:
  • 10 kg/m2 za 34,10 hodin = 0,29 kg/m2 za hodinu
 • Vysychání pórobetonové desky:
  • 2 kg/m2 za 20,50 hodin = 0,10 kg/m2 za hodinu

Závěr výsledků zkoušek:

Pouze minerální tepelně izolační deska redstone PURA disponuje současně schopností velmi rychlého kapilárního transportu a schopností velmi rychlého vysychání (odvlhčování zdiva). Systém redstone PURA je nejbezpečnější vnitřní zateplovací systém schopný nejlépe tolerovat závažné nenadálé chyby systému zateplení z hlediska vlhkostní bilance.

Perlitová deska sice vodu rychle přijme a transportuje, ale vysychání probíhá ve srovnání s deskou PURA 3x pomaleji. To může představovat riziko škod. Nemluvě o dočasné ztrátě tepelně izolačních vlastností díky přechodnému zatížení izolantu obsahem vody způsobené pomalým vysycháním.

Pórobetonová deska se ve srovnání s výše uvedenými deskami vyznačují velmi nepatrným kapilárním transportem vody. Vysychání ve srovnání s deskou PURA probíhá cca 8x pomaleji, což představuje zvýšení riziko škod způsobené vlhkostí.

Díky těmto vlastnostem představují tepelně izolační desky z pórobetonu materiál s nejmenší schopností regulace vlhkosti a nejmenší jistoty proti možným škodám způsobeným vlhkostí. Dočasná ztráta tepelně izolačních vlastností díky velmi nepatrnému kapilárnímu transportu vody a přechodnému zatížení izolantu obsahem vody pomalým vysycháním je ve většině případů naprogramovaným problémem snížení tepelně izolačních schopností pórobetonových desek a vlhkostní bilance.


Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu