redstone.cz

Odvlhčování zdiva - řešení

Při odvlhčování zdiva je jediným správným řešením najít zdroj vlhkosti a tento zdroj vlhkosti odstranit. V praxi se při odvlhčování zdiva dostáváme mnohdy do situace, že zdroj vlhkosti odstranit nejde. Proto jsme nuceni přistoupit na kompromisní řešení, které může být dlouhodobé a v některých případech i trvalé. Jsou to obvykle případy, kdy zdroj vlhkosti není velmi intenzivní. Některé systémy redstone tato kompromisní řešení nabízí.

Poraďte se na expertní poradenské lince +420 602 221 220,
nebo na mailové adrese moc.liamg@enotsder.amiz .


Systém izolační a sanační desky redstone Clima Plus

obr. Odvlhčování zdiva (karikatura)Desky redstone Clima Plus se dají použít nejenom k vnitřnímu zateplení, ale i k sanaci vlhkého zdiva. Doporučuje se využít služby experta, který provede měření vlhkosti zdiva a posoudí salinitu podkladu. Na doporučení experta je možno desky Clima Plus použít na sanaci vlhkosti zdiva, které není postiženo silnými výkvěty solí a dlouhodobá hmotností vlhkost je maximálně do 10 %. Trvalé stavební škody sloužící jako zdroj vlhkosti, např. vadná horizontální izolace, nebo netěsnost fasády, musí být v každém případě odstraněna.

Desky se lepí na jakýkoli čistý, nosný a rovný podklad odolný vůči vlhkosti, jako je zdivo, beton, pevné starší omítky, nosné starší nátěry a podkladové vrstvy (ne na dřevo, nebo tapety). Podklad je možno i náležitě připravit jeho sanací (odstranění omítky, vyškrábání spár mezi zdivem, vyrovnání podkladu vhodnou podkladovou omítkou ...).

Systém Clima Plus díky svým kapilárně aktivním vlastnostem kontinuálně odvádí ze zdiva vodu směrem k povrchu interiérové zdi, kde se voda odpařuje do interiéru. Předpokladem správné funkce systému je správná výměna vzduchu v interiéru. Výsledkem je dlouhodobé, nebo trvalé vyřešení nežádoucích následků vlhkého zdiva a člověku příjemné vlhkostní klima v interiéru.

... více informací na Izolační a sanační deska redstone Clima Plus.


Systém univerzální sanační desky redstone USP

V praxi se využívá trvalé odolnosti stavební sanační desky z křemičitanu vápenatého vůči vodě a extrémně vlhkému prostředí. Desky je možno využít v systému sanace zdiva suchou cestou jako systém DGD (deska-gel-deska) nebo jako stavební desky suché výstavby pro extrémně vlhké prostředí (tam kde neobstojí ani impregnovaný voděodolný sádrokarton se použije deska USP).

Systém DGD

obr. Sanace suchou cestouZ vlhkého zdiva se odstraní omítka. Vyškrábou se spáry mezi zdivem. Podklad se vyrovná multifunkční duální omítkou Sanaver DUO. Na podklad se nalepí první deska USP tloušťky minimálně 8 mm, která se obětuje jako úložiště minerálních solí. Na první desku se nanese speciální gel. Následuje připevnění druhé desky o minimální tloušťce 8 mm na „nagelovanou“ první desku pomocí stavebních sponek, nebo šroubů. Na tento difuzně otevřený systém desek se jako finální povrchová úprava použije systémový tmel a silikátový, nebo antikondenzační nátěr.

Voda ze zdiva s rozpuštěnými minerálními solemi je nasávána kapilárně aktivním lepidlem a transportována do první kapilárně aktivní desky USP. Nátěr speciálního gelu na první desce zabrání propouštění minerálních solí. Minerální soli zůstávají uchyceny v první desce. Přes speciální gel prochází do druhé desky USP pouze voda, která se odpaří na vnitřním líci zdiva do interiéru. Vnitřní líc zdiva má komfortní povrch bez výkvětů solí.

Deska redstone USP jako stavební deska suché výstavby pro extrémně vlhké prostředí

Díky tomu, že desky USP se dodávají v tloušťkách 6, 8, 10 a 12 mm, představují tyto desky již v tloušťce 6 mm velice pevnou a voděodolnou stavební desku ve srovnání se sádrokartonem. V praxi postačují tloušťky desek 6 a 8 mm. S deskou USP se pracuje jako se sádrokartonem včetně tenkostěnných profilů a upevňovací techniky. Příklad vytvoření stropu a svislé předstěny z desek USP v prostředí se stálou relativní vlhkostí vzduchu 80 % (před a po realizaci):

obr. Před realizacíobr. Po realizaci

... více informací na Univerzální a sanační deska redstone USP


Antikondenzační nátěr redstone

obr. Antikondenzační nátěrK zabránění, nebo omezení vzniku vodního kondenzátu na stěnách ‐ k vytvoření příjemného a zdravého klima v místnosti. K zabránění, nebo omezení vzniku plísní. Díky finální povrchové úpravě antikondenzačním nátěrem se může odpařovat voda ze stěn stavebních konstrukcí s nebývale větší intenzitou.

Vhodný na běžné podklady – omítka, beton, porobeton, cihly, desky z křemičitanu vápenatého, kovové plochy opatřené antikorozním základním nátěrem nebo jinou antikorozní úpravou, staré a pevné nátěry (minerální, disperzní, alkydové). Příklad nátěru chladných stěn suterénní místnosti:

... více informací na Antikondenzační nátěr redstone WOSPoradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu