redstone.cz

Sanace plísní - Řešení

Správná sanace plísní je buď trvalá, nebo dočasná.

U trvalé sanace plísní se trvale odstraňuje příčina vzniku plísní. „Plísni se odebere voda“. Kde není voda, není plíseň.

U dočasné sanace se příčina vlhkosti neodstraňuje natrvalo, ale mají se správně používat technologie „odebírající plísni vodu“ na určitou dobu – krátkodobá, nebo dlouhodobá sanace.

V případě, že celkový rozsah plochy postižené plísní je větší jak 0,5 m2, jedná se již o vážný problém, který by se měl řešit ve spolupráci s expertem. Potřebné informace poskytne i poradenská linka STOP PLÍSNÍM na telefonním čísle: 602 130 130.

Technologie redstone nabízí následující řešení:

I. Sanace plísní – dočasná – krátkodobá (měsíce)

Sanace plísní pomocí Odstraňovače plísní a spor redstone SUS

obr. Spray na plísněOdstraňovač SUS je velice příjemný v tom, že se nejedná o nebezpečnou látku, nepodléhá bezpečnostnímu značení. Není nebezpečný zdraví člověka ani zvířat. Neobsahuje chlór (chlorid sodný, chlornan sodný), hydroxid sodný, uhličitan sodný, formaldehyd, stříbro, kationty amoniaku ani alkohol. Mechanismus působení odstraňovače zajistí fakt, že se plíseň nemůže stát rezistentní na tento odstraňovač. Odstraňovač plísní a spor ničí plísně („usmrtí je), deaktivuje alergeny a mykotoxiny, má dezinfekční účinky. Odstraňovače jsou uživatelsky příjemné a při používání jsou bezpečné, což ocení hlavně domácnosti s dětmi. Na českém trhu je dostupný Odstraňovač plísní s spor SUS od firmy redstone. Daní za výše uvedený komfort a účinnost je vyšší cena, která se pohybuje mezi 500 až 600 Kč za balení 0,5 litru postačující na plochu 6 – 7 m2. SUS je odzkoušen na účinnost a nezávadnost Státním zdravotním ústavem.

Bližší informace o produktu:


Očista ovzduší místností od nežádoucí koncentrace spor plísní pomocí aerosolu SUS/AsN

obr. AerosolJedná se o vysoce účinnou směs účinné kapalné látky SUS/AsN proti sporám plísní a vzduchu, která je aplikována za studena pomocí vyvíječe aerosolu. Vyvíječ pod tlakem vytváří směs kapiček účinné látky velikosti od 10 do 50 tisícin milimetru se vzduchem (aerosol). Pomocí SUS/AsN se čistí vzduch - aerosol se rozptýlí do vzduchu, kde se váže na spory, ničí spory, bakterie, mykotoxiny a alergeny. Dopadá na povrchy předmětů, zařízení a konstrukcí, kde ničí plísně a bakterie.

AsN je produkt nepodléhající značení nebezpečnosti, pro vyšší organismy je neškodný. Dermatologicky neškodný. Neobsahuje alkohol, sloučeniny chloru, aldehydů ani amoniaku. Je možno jej použít i v potravinářském zpracovatelském prostředí.

Díky dobré schopnosti aerosolu SUS/AsN proniká pomocí vzduchu, je to vhodný protiplísňový prostředek do velkých otevřených prostorů (haly, kostely, muzea ...) i málo přístupných prostor (dutiny, vzduchotechnická zařízení ...).

Očista ovzduší by správně měla doprovázet každou sanaci plísní. Pouhé „usmrcení“ plísní chemickým prostředkem nebo jiným odstraňovačem nestačí. Správně se musí odstranit zbytky plísní, vyčistit ovzduší od spor. Jen tak zbavíme plísněmi kontaminované prostředí nežádoucích jedů mykotoxinů a po plísní páchnoucích organických látek.

Existují ještě další účinné metody sanace plísní s dočasným krátkodobým účinkem. K dispozici je poradenská linka STOP PLÍSNÍM 602 130 130. Pomocí poradenské linky experti navrhnou další konkrétní řešení sanace plísní „na míru“. Doporučení – před použitím odstraňovačů plísní obsahujících chlór (jako např. Savo) konzultujte tento zámysl s experty na poradenské lince.

II. Sanace plísní – dočasná – dlouhodobá (roky)

Systém minerálních izolačních a sanačních desek, klínů a ostění redstone Clima Plus

obr. Sanační desky Systém se používá při řešení poruch stavby a zdiva v interiéru. Správný návrh systému a jeho aplikace vyřeší eliminaci vlivu tepelných mostů ve stavby mající za následek povrchovou kondenzaci a následný vznik plísní. Systém také slouží k sanaci zdiva z hlediska vlhkosti a salinity - tedy poruch povrchů zdiva, na kterých vznikají podmínky pro výskyt plísní, lze využít zvláštních vlastností materiálů ve formě desek, nebo omítek. Systémy jsou tvořeny hmotami, které se vůči vodě chovají jako kapilárně aktivní, díky své pórovité struktuře dovedou vodu v kontaktu se zavlhlým zdivem „do sebe nasát“. Tuto vlhkost transportují ve formě volné páry do okolí. Zjednodušeně se jedná o vydýchávání - difuzi vodní páry.

Tyto materiály mají několik, z hlediska vlhkosti, zajímavých vlastností:

  • jsou difúzně „otevřené“
  • vytvářejí dodatečnou vnitřní tepelnou izolaci
  • dokáží regulovat relativní vlhkost vzduchu v přímém okolí povrchu

Jedná se o materiály s velkým podílem křemičitanu vápenatého ve formě konstrukčních stavebních desek. Tyto výrobky nejsou klasifikovány jako chemicky nebezpečné látky a nezatěžují tedy nijak životní prostředí – neovlivňují mikroklima prostor z hlediska zdravotního ani obecné ekologie.

obr. Plesnivá zeďSystémy Clima Plus lze výhodně použít v těchto případech:

Zavlhlé povrchy stěn, jejichž vlhkost se pohybuje kolem 8 % hm a u kterých je tato vlhkost ustálená, tj. nijak zásadně nekolísá velkými skoky.

Povrchy zdí, které již byly sanovány, avšak byly natolik nasyceny vodou, že je předpoklad jejich dlouhodobého vysychání. Takové případy jsou zejména po použití utěsňujících metod, tj. např. podřezávání, nebo infúzních clon atd. V případě vybudování anglických dvorečků se jedná o parapetní oblasti a zejména o kouty suterénních místností.

Povrchy stěn provozů, které produkují vlhkost, která kondenzuje na stěnách. Jedná se o velké kuchyně, koupelny, ale také stěny bazénů, příslušenství saun, prádelny apod.

Takové, zejména obvodové konstrukce, které nevyhovují z hlediska tepelně technických vlastností a kde tedy, hlavně v koutech, vznikají tepelné mosty a tím podmínky pro výskyt plísní.

Konečně plochy stěn takových místností, které majitel nepovažuje za příliš důležité a které nijak neovlivní ostatní provozy domu – jedná se zejména o sklepní prostory a prostory provozní, popř. veřejné chodby, průjezdy a průchody.

Souhrnně je třeba konstatovat, že vnitřní zateplení použitím těchto desek je často dostatečným řešením a v mnoha případech jediným reálným řešením.

Minerální desky jsou doplňovány dalšími komponenty – penetrací, antikondezačními nátěry, odstraňovači plísní a nakonec i povrchovými nátěrovými hmotami, respektive omítkami.

Montáž desek je dána technickými listy. V podstatě se lepí na připravený podklad. Tato aplikace nemá žádná zdravotní rizika. V mnohých případech se takto upravené povrchy obejdou bez finální úpravy, tj. bez nátěrů.

Bližší informace o produktech:


Antikondenzační nátěr redstone WOS

obr. NátěrJedná se o silnovrstvou nátěrovou sanaci na bázi akrylátové pryskyřice a kvalitních plnidel pro interiérové použití. Po aplikaci antikondenzačního nátěru na podklad zůstává podklad trvale suchý. Kde není voda (kondenzát), není plíseň. Jedním z předpokladů správné funkce nátěru je normální výměna vzduchu v místnosti, kde se nátěr aplikuje.

Bližší informace o produktu:

Existují ještě další účinné metody sanace plísní s dočasným dlouhodobým účinkem. K dispozici je poradenská linka STOP PLÍSNÍM 602 130 130. Pomocí poradenské linky je možno vyřešit konkrétní problém „na míru“. Doporučení – před použitím odstraňovačů plísní obsahujících chlór (jako např. Savo) konzultujte tento zámysl s experty na poradenské lince.

Před doporučením konkrétní technologie je nutná návštěva experta na místě za účelem provedení měření a vizuálního průzkumu. Návštěva experta je obvykle placená služba.

III. Sanace plísní – trvalá (navždy)

K trvalému odstranění plísní obvykle platí někdy těžko, nebo nákladně realizovatelná podmínka – odstranit zdroj vlhkosti. Vyhledání a diagnostiky správného zdroje vlhkosti ve stavbě včetně navržení technologie šité na míru je možno využít služby certifikovaného inspektora nemovitostí – telefon 602 221 220.

V praxi jsou případy, kdy výše uvedené dočasné dlouhodobé sanační metody (systémy Clima Plus, antikondenzační nátěry) spolu s vhodnou prevencí existují jako trvalá řešení.

Existují ještě další účinné metody sanace plísní s trvalým účinkem. K dispozici je poradenská linka STOP PLÍSNÍM 602 130 130. Pomocí poradenské linky je možno vyřešit konkrétní problém „na míru“. Doporučení – před použitím odstraňovačů plísní obsahujících chlór (jako např. Savo) konzultujte tento zámysl s experty na poradenské lince.

Před doporučením konkrétní technologie je nutná návštěva experta na místě za účelem provedení měření a vizuálního průzkumu. Návštěva experta je obvykle placená služba.Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu