redstone.cz

Vnitřní zateplení - řešení

obr. Izolace zdiva proti vlhkostiAby vnitřní zateplení tolerující vznik kondenzátu fungovalo správně, je vždy dobré se předem poradit s experty. To platí hlavně v případě rekonstrukcí. Je dobré se poradit ještě před zahájením samotných rekonstrukčních prací. Investor, projektant, architekt mohou využít poradenské telefonické linky +420 602 221 220 nebo mailovou adresu moc.liamg@enotsder.amiz .


Experti se v počáteční fázi budou hlavně zajímat o následující informace o objektu určeném k vnitřnímu zateplení. Tyto informace je nutno připravit si předem:

 • adresa objektu
 • druh objektu (např. rodinný dům, památkově chráněný měšťanský dům, panelový dům, garáž, knihovna …)
 • stáří objektu (např. objekt byl vystavěn v roce 1912, rekonstrukce v roce 1962 …)
 • které místnost se budou zateplovat
 • k jakému účelu budou zateplené místnosti nebo prostory sloužit (kuchyně, obývák, sklad ...)
 • zda jsou v objektu problémy s vlhkostní, plísněmi, statikou
 • kdy má být zateplení realizováno
 • vnější omítka na fasádě – druh a tloušťka v cm (např. cementová omítka tloušťky 2,5 cm ...)
 • stavební konstrukce – druh zdiva a tloušťka konstrukce v cm (např. cihla pálená plná, tloušťka zdiva 60 cm ...)
 • vnitřní omítka uvnitř místnosti – druh a tloušťka v cm (např. cementovápenná omítka tloušťky 2,5 cm ...)
 • zda existuje požadavek na výsledné tepelně izolační vlastnosti zateplené stavební konstrukce - zpravidla vyjádřeno formou čísla - součinitelem prostupu tepla stavební kostrukcí = značeno jako „U“

obr. CONDobr. Graf z programu

Na základě získaných informací musí expert provést simulace a výpočty pomocí programu COND (eventuelně programů WUFI, nebo DELPHIN), které jsou určené k výpočtu vlhkostní a tepelné bilance kapilárně aktivních materiálů. Na běžně užívaných programech jako jsou PROTECH, TEPLO, TEPELNÁ TECHNIKA atd. není možno správně vypočítat vlhkostní bilanci kapilárně aktivních materiálů (pracují pouze s Glaserovou metodou). Výsledkem simulací a výpočtů jsou rozhodnutí, zda za daných konkrétních podmínek bude systém vnitřního zateplení správně fungovat.

Expert na základě výpočtu navrhne a doporučí:

 • druh systému – buď systém redstone PURA, nebo systém redstone Clima Plus
 • nejoptimálnější tloušťku izolantu
 • finální povrchovou úpravu systému

Systém redstone PURA i systém redstone Clima Plus používá minerální tepelně izolačních desky z křemičitanu vápenatého. Systém PURA je modernější a vyznačuje se podstatně lepšími tepelně izolačními vlastnostmi (hodnota lambda 0,042 W·m−1·K−1) oproti staršímu systému Clima Plus (hodnota lambda 0,070 W·m−1·K−1). Systém Clima Plus „to lépe umí s vodou“ ve srovnání se systémem PURA. Nejčastěji se ke klasickému vnitřnímu zateplení používá systém PURA.

Expert vypočítá cenu materiálu v Kč bez DPH potřebného na 1 m2 plochy (k této ceně je nutno připočítat cca 10 % ceny na eventuální řešení detailů a eliminaci vzniku tepelných mostů). Ceny za materiál pro vnitřní zateplení systémem PURA i systémem Clima Plus na plochu 1 m2 se obvykle pohybují v závislosti na tloušťce izolantu a druhu povrchové úpravy v rozmezí od 1.500 do 2.600 Kč bez DPH. Expert na vyžádání provede ekonomické zhodnocení investice do zateplení – návratnost investice do vnitřního zateplení.

V této fázi je již známá cena. Na základě ceny se investor rozhoduje o zámyslu realizovat vnitřní zateplení. V případě, že investor nesouhlasí se zámyslem realizace díky vysoké ceně, potom spolu s expetem hledají jiné cesty energetické sanace (tepelně izolační omítky, jiná systémová řešení ...)

V případě, že investor cenu akceptuje, tak se obvykle do komunikace zapojuje projektant nebo jiná kompetentní osoba odpovědná za přípravu vnitřního zateplení s cílem zpracovat projekční řešení, nebo přípravu vnitřního zateplení. Expert na vnitřním zateplení potom spolupracuje s projektantem nebo kompetentní osobou formou konzultací, dodává mu potřebné podklady a návrhy pro projekční řešení.

obr. Infra grafVelmi důležitá je včasná prohlídka experta na místě budoucího vnitřního zateplení, kde expert posuzuje a dokumentuje řešení detailů zateplení. Zvláštní pozornost je třeba věnovat místům styku izolantu se dřevem a nasákavými materiály, detailům napojení dalších svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Pečlivě se musí řešit detaily oken, dveří. Pečlivě se musí posuzovat požadavky na finální povrchovou úpravu stěn (keramické obklady ...), rozvody elektrické energie, průchody vedení energií, vody a plynu. Pozornost je nutno věnovat místům, kde byla použita sádra, sádrokarton, stavu a způsobu uložení dřevěných trámů, vlhkému zdivu, plísním, budoucímu využívání místností, systému větrání, rozmístění zařizovacích předmětů a kvalitě povrchové úpravy fasády. Všechny detaily se dají správně vyřešit. Je ale nutné již v přípravné fázi pracovat se správnými informacemi.
ob. Lepení izolace


V konečné fázi se investor rozhoduje, kdo bude vnitřní zateplení realizovat – svépomocí, svou známou firmou nebo firmou, kterou doporučí expert.

Expert potom ve většině případů organizuje vyškolení zpracovatelské firmy a dozor během provádění vnitřního zateplení.

Práce ve vnitřním interiérovém prostředí svádí k posunu akce vnitřního zateplení interiéru do zimních měsíců. Zde musíme citlivě posoudit situaci: Vnitřním zateplením se v chladných měsících „mínusové teploty přesouvají“ k vnitřnímu líci zdiva. Tyto mínusové teploty je možno obtížně eliminovat dotací vytápění vnitřku místnosti. V některých případech lepidlo nemá možnost vysychat a tuhnout při předepsaných teplotách nad +5 °C. Předem nevyhřáté zdivo za mrazů nemůžeme zateplovat zevnitř.

Celý systém kapilárně aktivního vnitřního zateplení se skládá z konkrétních systémových komponentů. Jako lepidlo a tmel musí být použity také systémové kapilárně aktivní materiály k tomuto systému určené. V případě použití jiných než systémových materiálů hrozí nebezpečí, že systém vnitřního zateplení nebude správně fungovat. Není to obchodní trik, ale fyzikálně stavební předpoklad správné funkce systému.Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu