redstone.cz

I když jsem přes 20 let prodával materiály na fasádní kontaktní zateplovací systémy, tak čím víc mám informací o problematice dodatečného zateplování, tak mám v hlavě více a více otazníků a nejistoty. Více a více se zamýšlím nad otázkami typu zda zateplovat nebo nezateplovat ... zda když zateplíme, tak opravdu ušetříme. Doufám, že mi svými názory pomůžete v mé snaze „o hledání pravdy“.
Dovolím si citovat sedm myšlenek, které jsem našel na internetu (RNDr. Karel Vašíček, K. Fischer a další):

“ Zřídíme fond Zelená úsporám a stavební firmy budou mít zakázky“.

„Ve vědecké publikaci fakulty stavební Vysoké školy báňské, Technické univerzity Ostrava "Tepelná diagnostika panelových domů před a po provedeném zateplení" autoreferát disertační práce, autorka Ing. Šárka Jakubková rovněž dospěla k zajímavým závěrům:
• Na základě měření u sledovaných projektů po zateplení dospěla k závěrům, že návratnost zateplení je cca od 26 let do 51 let. (str. 44). Na straně 46 uvádí, že u cca 2/3 sledovaných projektů se zjistilo, že se některé změřené energetické parametry lišily až o 19,6 procent proti spočítaným hodnotám vyvozeným jen z teoretických tepelně technických veličin. (Tedy výpočty v projektech, které si města či občané nechají provést před plánovaným zateplováním se mohou „značně lišit proti realitě po provedeném zateplení.).
• Na str. 50 uvádí autorka, že spotřebu tepla významně ovlivňují samotní uživatelé domů. Jaksi je chytřejší naučit majitele či obyvatele domu topit a větrat. Ale to je „zbytečně levné řešení“.
• Vše nasvědčuje, že návratnost zateplení je zřejmě delší než může být reálná životnost rekonstruované budovy. Strašeni o růstu cen tepla či energií, ty rostly za posledních deset let zhruba s inflací a tedy i zřejmě s růstem příjmu. Autorka zmíněné disertační práce uvádí na str. 51, že „v průběhu posledních 10 let rostla cena tepla o cca 4 procent ročně“. Tedy opět zhruba cena rostla s inflací.
• Na str. 49 uvádí autorka výše uvedené disertační práce, že modernizace starých oken si vyžádá cca 35 procent oproti nákladu na montáž nových oken. Uvádí tamtéž, že ta modernizace stávajících oken dostatečně vylepší hodnoty součinitelů prostupu tepla. Pro podnikatele je samozřejmě výhodnější nabízet plastová okna, vydělají na nich více.“

„Soudný člověk podle mého názoru by měl být ochoten investovat s návratností 10 let, ale „šetřit“ s návratností delší než je možná životnost jeho domu, to je „podivné“. Položte si otázku, zda to zateplení opravdu vydrží ty desítky let, abyste potom začali opravdu mít prospěch z této investice. Zedníci se určitě budou zaklínat, že „zateplení je na věčné časy (a nikdy jinak)“
Proč se něco dělá, protože na tom někdo vydělá. To jen pro ty, kteří argumentují např. tím, že „to dělají všichni“, a „že chtějí mít dům v pořádku“. Ano, stavební firmy mají zakázky.“

„V krajské knihovně Pardubice jsou dvě knihy ing. arch. Eugena Nagye, Ph. D. V té starší z roku 2002 (Eugen Nagy: „Nízkoenergetický ekologický dům“) uvádí, že „životnost vylepšených plastových oken se dá těžko určit, protože na trhu jsou jen několik let a nejsou s nimi dlouhodobější zkušenosti (jejich životnost se odhaduje na 15 až 40 let)“ (str. 177). Cituje i odhady jiných odborníků k tomuto problému.
K otázce efektivity technických opatření uvádí autor na str. 47, že „podle výsledků měření realizovaných projektů je uživatel budovy nejdůležitějším činitelem efektivity všech technických opatření“. Na str. 54 uvádí, že „podíl tepelných ztrát větráním představuje v energetické bilanci nízkoenergetického domu přibližně 40 procent“. Takže výhodnější než zateplovat, nebo vyměňovat okna je naučit uživatele domu větrat. To nevyžaduje žádnou investici.“

„Najde vždy dost občanů (míněno bytových družstev a společenství vlastníků), které si něco odhlasují, nejen zateplení, aniž by si vůbec opatřili např. čísla, kolik jejich dům protopí za rok. Kdyby to věděli, pak by dospěli k závěru, že se to nevyplatí ani při 30 procentní úspoře.
Nemusí být člověk ani vědec, ani energetik či matematik. Stačí aritmetika 7. třídy a člověk zjistí, že návratnost zateplení je desítky let. A pokud za několik let zjistíte, že to zateplení nebylo jaksi „provedeno kvalitně“, tak sotva někoho za 5 let dohoníte, aby to v rámci záruky opravil. Nepochybuji, že stavební firmy se snaží radit samosprávám, co mají tvrdit majitelům bytů, aby si odhlasovali nejen zateplení.“

„Standardní „habaďůra“, kterou evidentně radí majitelé stavebních firem, či výrobců nebo dodavatelů plastových oken členům samospráv po celé republice, spočívá v tom, že členové samosprávy navrhnou členům společenství vlastníků, aby si „odhlasovali“, že si na ta okna „sami přispějí“ z prostředků společenství vlastníků. Když si to majitelé bytů „odhlasují“, tak si pochopitelně ta okna „koupí“, aby do fondu oprav jen nepřispívali a nepřišli o tento „příspěvek“. To, že tento „příspěvek“ z fondu oprav může být nezákonný, a že za tuto nezákonnost odpovídají členové samosprávy, to tito členové samosprávy netuší.“

„Co se týká zateplení, v tomto případě se členové samosprávy nevzchopí k žádnému jinému argumentu než „stejně to zateplíme“, nebo „můžeme získat dotaci a ušetříme“, „tam, kde to zateplili, tam už šetří“, (Ano, 150 Kč měsíčně s návratností 50 let), „já mám syna, já chci mít dům v pořádku“. (Stačí se podívat, kolik domácnost utratí za alkoholické i nealkoholické nápoje, tabák, provoz auta a snadno zjistíte, jak můžete ušetřit aniž byste museli investovat korunu, jen např. přestat kouřit, nebo navštěvovat restauraci na účelem popíjení jednoho či dvou piv. Je myslím příznačné, když majitel tří aut argumentuje: „zatepleme, získáme dotaci a ušetříme“. To je podnikatelská logika opravdu na úrovni. Veřejná doprava je dotovaná, stačí jezdit trolejbusem a ušetříte.)“

Nechci šířit „blbou náladu“ ani být „travičem studní“, nemám to ve zvyku. Svou povahou jsem optimista. Ale jsem pořád zvídavý a zvědavý.
Již po 3 roky hledám, jak je to s porovnáním vyšších a nižších nákladů za topení v zatepleném a nezatepleném objektu v podmínkách České republiky. Nějaké údaje jsem našel, ale tyto údaje nejsou jasně vypovídající o energetické úspoře, vždy je to „nějak zamíchané“.

Žádám vás touto cestou o pomoc. Pomozte mi, prosím, tyto údaje najít. Děkuji.


Poradenství, zastoupení redstone GmbH pro Českou republiku a Slovenskou republiku

ENSAN s.r.o.
Ing. Jaroslav Zima
294 74 Hlavenec 5

+420 602 221 220
 moc.liamg@enotsder.amiz
 www.redstone.cz
 www.ensan.cz

Prodej, servis a poradenství pro Českou republiku

Meffert ČR spol. s r.o.
Do Čertous 2627/9
Praha 20, okres Hlavní město Praha

Otevírací doba: po-pá 7-16:30 hod.

 Zelená linka: 800 156 612
 zc.treffem@treffem
 zc.treffem@ykvandejbo
 www.meffert.cz

Sekretariát
Tel.: 326 375 830 
Fax: 326 375 831

Obchod
TEL.: 326 375 820-1
FAX: 326 375 822
 mapa webu